Τα φίδια της Ελλάδας – Οι αλήθειες και οι μύθοι

Τα φίδια της Ελλάδας – Οι αλήθειες και οι μύθοι
Advertisement

Τα 5 ανήκουν στην οικογένεια των Εχιδνιδών (Οχιές) και είναι σωληνόγλυφα με σχετικά ισχυρό δηλητήριο, ενώ τα υπόλοιπα 2 στην οικογένεια των Κολουβρίδων και είναι οπισθόγλυφα με ασθενές δηλητήριο, ακίνδυνα για τον άνθρωπο.

Τα φίδια της οικογένειας των Εχιδνιδών (Viperidae) δεν απαντούν ποτέ όλα μαζί στο ίδιο μέρος, αλλά έχουν διαφορετική εξάπλωση ανά την ελληνική επικράτεια και είναι τα εξής:

Οχιά – Vipera ammodytes
Οθωμανική Οχιά – Montivipera xanthina
Οχιά της Μήλου – Macrovipera schweizeri
Αστρίτης – Vipera berus
Νανόχεντρα – Vipera ursinii

Ενώ οι δηλητηριώδεις Κολουβρίδες (Colubridae) είναι οι παρακάτω:

Σαπίτης – Malpolon insignitus
Αγιόφιδο – Telescopus fallax

Από τα υπόλοιπα ερπετά κανένα άλλο δεν φέρει δηλητήριο, είτε πρόκειται για φίδι, σαύρα, χελώνα ή αμφίσβαινα και είναι όλα τους απολύτως ακίνδυνα για τον άνθρωπο.

Τα φίδια που απαντιούνται στην Ελλάδα, ταξινομημένα ανά οικογένεια και με αλφαβητική σειρά ανά λαϊκή ονομασία, είναι:

Colubridae (Κολουμπρίδες):

Αγιόφιδο, Γατόφιδο

Telescopus fallax

Aσινόφιδο, Στεφανοφόρος

Coronella austriaca

Αστραπόφιδο, Εφιός

Dolichophis caspius (παλιά ον/σία: Coluber caspius)

Γιατρόφιδο,

Λαφιάτης Ασκληπιού

Zamenis longissimus (παλιά ον/σία: Elaphe longissima)

Δενδρογαλιά

Hierophis gemonensis (παλιά ον/σία: Coluber gemonensis)

Κυβόφιδο, Λιμνόφιδο,

Natrix tessellata

Λαφιάτης

Elaphe quatuorlineata (& Elaphe quatuorlineata sauromates)

Μαύρο φίδι της Γυάρου

Hierophis gyarosensis (παλιά ον/σία: Coluber gyarosensis)

Νανόφιδο, Θαμνόφιδο

Eirenis modestus

Νερόφιδο

Natrix natrix

Σαΐτα

Platyceps najadum (παλιά ον/σία: Coluber najadum)

Σαπίτης

Malpolon monspessulanus

Σπιτόφιδο

Zamenis situla (παλιά ον/σία: Elaphe situla)

Ζαμενής ο μαύρος

Dolichophis jugularis (παλιά ον/σία:. Coluber jugularis)

Ζαμενής της Ρόδου

Hemorrhois nummifer (παλιά ον/σία: Coluber nummifer)

Boidae (Βόες):

Ερημόφιδο

Eryx jaculus

Typhlopidae:

Τυφλίνος

Typhlops vermicularis

Viperidae (Οχιές):

Αστρίτης

Vipera berus

Βουνόχεντρα, Οθωμανική οχιά

Montivipera xanthina

Λασπόχεντρα, οχιά της Μήλου

Macrovipera lebetina schweizeri

Νανόχεντρα

Vipera ursinii

Οχιά, Όχεντρα, Κερασφόρος οχιά

Vipera ammodytes

Επικινδυνότητα

Η επικινδυνότητα των φιδιών της χώρας μας αναφέρεται και μόνο στην περίπτωση που καταφέρουν δάγκωμα στον άνθρωπο, κάτι που αναλύεται στην παρακάτω παράγραφο.

viper

Κερασφόρος Οχιά

Από τα παραπάνω είδη επικίνδυνο δηλητήριο φέρουν μόνο τα 5 είδη οχιάς από την οικογένεια Viperidae που σε περίπτωση έκχυσης αυτού μπορεί να επέλθει ο θάνατος στον άνθρωπο εάν δεν διακομιστεί εντός μερικών ωρών σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Τα άλλα 2 δηλητηριώδη φίδια της χώρας μας είναι το Αγιόφιδο ή Γατόφιδο (Telescopus fallax) και ο Σαπίτης (Malpolon monspessulanus) τα οποία όμως είναι οπισθόγλυφα, που σημαίνει ότι πολύ δύσκολα μπορούν να καταφέρουν δάγκωμα με έκχυση στον άνθρωπο, αλλά και το δηλητήριό τους είναι ασθενές και δεν μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή κάποια σοβαρή ασθένεια.

Όλα τα υπόλοιπα φίδια είναι παντελώς άκακα και δεν μπορούν να προκαλέσουν καμία απολύτως βλάβη στον άνθρωπο με κανέναν τρόπο.

Elaphe-quatuorlineataΔείτε την επόμενη ή προηγούμενη σελίδα πατώντας τα νούμερα

Σελίδες — 1 2

Διαβάστε περισσότερα
Advertisement

Σχετικά άρθρα